GINOP-2.1.1-15-2015-00508

A projekt címe:

SZÉNHIDROGÉNEK KUTATÁSA ÉS KITERMELÉSÉRE ALKALMAZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIÁKNÁL KELETKEZŐ HÍG ISZAPOK STABIL EMULZIÓJÁNAK MEGBONTÁSA ELEKTROKÉMIAI MÓDSZERREL

A támogatás összege: 513,160 MILLIÓ FORINT

Támogatás mértéke: 65 %

Projekt kezdés: 2016.09.21.

Projekt befejezése: 2019.03.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Slopmax Kft. a Lamarin Kft-vel konzorciumban támogatást nyert a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című, GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhíváson, amelyben jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusainak kifejlesztése valósult meg.

A kőolajipari fúrásoknál keletkező slop veszélyes hulladékok olajemulziójának elektrokémiai emulzióbontásának kutatásának eredményeként, a fúrási slopok teljes vertikumából elektromos áram hatására adalékanyag hozzáadása nélkül stabil olyan háromkomponensű fázis keletkezett, melyet fázisszétválasztási fizikai-kémiai módszerekkel egyedi fáziskomponensekre választunk szét. Ennek eredményeként a fázisok külön-külön környezetszennyezés nélkül újrahasznosíthatóak, vagy deponálhatóak, miközben az egy tonnára jutó feldolgozási költség jelentősen csökken.

A kutatás eredménye alapján kifejlesztett, a fúrásoknál használt emulziók széles körére alkalmazható berendezéssel és alkalmazott technológiával elérhetővé vált mind onshore, mind offshore fúrásoknál a veszélyes hulladék a fúrás helyén, tehát helyben történő ártalmatlanítása, amivel a logisztikai költségek is jelentősen csökkentek.

B_tabla_2-507x269_2